Nowości w GstarCAD 2018

Definiowanie rzutni bezpośrednio w obszarze modelu (funkcja M2LVPORT )

Dotychczas użytkownicy programów CAD, aby przygotować rysunek do wydruku musieli ręcznie ustawiać parametry skali i obszaru rzutni. Po zastosowaniu skali rysunek często wczytywany był poza rzutnię. Wpływało to zarówno na wydłużenie czasu pracy , jak również utrudniało sprawne wykonywanie projektów.

Program GstarCAD 2018 dzięki innowacyjnej funkcji M2LVPORT umożliwia opracowanie rzutni zawierającej fragment projektu bezpośrednio w obszarze modelu (np. rzut, przekrój w różnych skalach). W rezultacie projektanci mogą teraz szybciej i sprawniej wygenerować gotowy plik do wydruku.

Więcej informacji na stronie: https://gstarcad.pl/

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Back to Top