Nowe wydanie podręcznika do progeCAD Professional

Nowe polskojęzyczne wydanie podręcznika do progeCAD Professional uwzględniające wszystkie narzędzia dostępne w najnowszej wersji programu.

W niespełna 100-stronnicowym dokumencie PDF poza wymaganiami sprzętowymi czy sposobem istalacji znajdą Państwo opis każdego z dostępnych w progeCAD Professional narzędzi czy bezpłatnych dodatków.

nowy_podrecznikLarge

 

Podręcznik do progeCAD® 2014 Professional można pobrać TUTAJ>>

Spis zagadnień omówionych w podręczniku:

1. MINIMALNE WYMAGANIA

2. INSTALACJA PROGRAMU

2.1. Windows XP

2.2. Windows Vista

2.3. Windows 7

2.4. Windows 8 a 8.1

3. USTAWIENIA I ICH ODNAWIANIE

3.1. Zalecane ustawienia

3.2. Prawe kliknięcie myszy, menu kontekstowe, kliknięcie definiowane czasowo

3.3. Odnowienie kopii automatycznej

3.4. Centrum progeCAD

3.5. Odnowienie domyślnych ustawień programu

3.6. Pełne odinstalowanie progeCAD Professional

4. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

5. PRACA Z PROGRAMEM

5.1. Paski narzędzi

5.2. Osadzenie panelu Własności, managera warstw i paska poleceń

5.3. Rozpoczęcie nowego rysunku

5.4. Orientacja w przestrzeni wykresu

5.5. Wiersz poleceń

5.6. Wprowadzanie współrzędnych

5.7. Poruszanie się po wykresie

6. RYSOWANIE

6.1. Rysowanie – podstawowe obiekty

6.1.1. Punkt

6.1.2. Linia

6.1.3. Prostokąt

6.1.4. Okrąg

6.1.5. Łuk

6.2. Wybór (oznaczanie) obiektów

6.2.1. Oznaczanie obiektów

6.2.2. Odznaczanie obiektów (usunięcie z wyboru)

6.2.3. Cykliczny wybór nakładających się elementów

6.2.4. Poprzedni wybór

6.2.5. Zmienna PICKADD

6.3. Użyteczne funkcje

6.3.1. SKOK i SIATKA (kratka)

6.3.2. ORTO

6.3.3. UCHWYT

6.3.3.1. Stałe uchwyty

6.3.3.2. Tymczasowy uchwyt

6.3.3.3. Wyświetlanie uchwytów w progeCAD

6.3.4. WSL (grubość linii)

6.3.5. MOBSZAR

6.3.6. ŚLEDZENIE

6.3.7. BIEGUN

6.3.8. Dziennik wydarzeń (Notification manager)

6.4. Rysowanie – pozostałe obiekty

6.4.1. Linia konstrukcyjna

6.4.2. Polilinia

6.4.3. Wielobok

6.4.4. Chmurka wersji

6.4.5. Splajn

6.4.6. Elipsa

6.4.7. Łuk eliptyczny

6.4.8. Mlinia (multilinia)

6.4.9. Kreskowanie i wypełnienie (gradient)

6.4.9.1. Kreskowanie

6.4.9.2. Wypełnienie (gradient)

6.4.10. Obszar

6.4.11. Grupa

6.4.12. Przykryj (Wipeout, pusty obszar)

6.4.13. Tekst

6.4.13.1. Tekst jednowierszowy

6.4.13.2. Zmiana stylu tekstu

6.4.13.3. Tekst wielorzędowy (mtext, multitext)

6.4.14. Tabela

6.4.14.1. Tworzenie tabeli

6.4.14.2. Edycja tabeli

7. MODYFIKACJA OBIEKTU

7.1. Modyfikacja za pomocą myszy

7.1.1. Modyfikacja linii

7.1.2. Modyfikacja polilinii

7.1.3. Modyfikacja prostokąta

7.1.4. Modyfikacja okręgu

7.2. Pasek Zmiana

7.2.1. Wymaż

7.2.2. Kopiuj

7.2.3. Lustro

7.2.4. Odsuń (ekwidystanta)

7.2.5. Szyk

7.2.5.1. Pole prostokątne

7.2.5.2. Pole okrągłe

7.2.6. Przesuń

7.2.7. Obrót

7.2.8. Skala

7.2.8.1. Przeliczenie skali

7.2.8.2. Skala odniesienia

7.2.9. Rozciągnij

7.2.10. Utnij

7.2.11. Wydłuż

7.2.12. Przerwij w punkcie

7.2.13. Przerwij

7.2.14. Dołącz

7.2.15. Fazuj

7.2.16. Zaokrąglaj

7.2.17. Rozbij

7.3. Modyfikuj – Obiekt

7.3.1. Obraz

7.3.1.1. Jakość obrazu

7.3.1.2. Ramka obrazu

7.3.2. Edycja kreskowania

7.3.3. Edycja polilinii (połączenie linii i łuków w polilinię)

7.3.4. Edycja splajnu

7.3.5. Edycja tekstu wymiaru

7.3.6. Atrybut 7.3.6.1. Jeden

7.3.6.2. Globalny

7.3.6.3. Menedżer atrybutów bloku

7.3.7. Wytwórz blok

7.3.8. Edytuj tekst

7.4. Zmiana – styl multilinii

8. WŁAŚCIOŚCI OBIEKTU

8.1. Kolor, rodzaj i szerokość linii

8.2. Mierzenie długości i powierzchni

9. WARSTWY

9.1. Menedżer właściwości warstwy

9.2. Tworzenie warstwy

9.3. Usunięcie warstwy

9.4. Wklejanie i przesuwanie obiektów do warstw

9.5. Zapisanie stanu warstw

9.6. Grupowa zmiana stanu warstw

10. WYMIARY

10.1. Style wymiarów

10.2. Rodzaje wymiarów

10.2.1. Szybki wymiar

10.2.2. Liniowy

10.2.3. Normalny (kierunkowy)

10.2.4. Współrzędne

10.2.5. Obrócony

10.2.6. Szybka linia odniesienia

10.2.7. Promień

10.2.8. Łamana

10.2.9. Średnica

10.2.10. Kątowy

10.2.11. Długość łuku

10.2.12. Linia bazowa

10.2.13. Wymiar łańcuchowy (kontynuuj)

10.2.14. Tolerancja

10.2.15. Znacznik środka

10.2.16. Kontrola

10.2.17. Łamanie linii wymiaru

10.3. Przykład wymiarowania średnicy za pomocą wymiaru liniowego

11. BLOKI

11.1. iCADLib – manager bloków

11.2. Własne bloki

11.2.1. Blok dla konkretnego rysunku

11.2.2. Blok dla wielu rysunków (w samodzielnym pliku)

11.2.3. Blok z atrybutami

11.2.4. Wstawianie bloku

11.2.5. Edycja bloku

11.3. Bloki dynamiczne

12. ZEWNĘTRZNE ODNIESIENIA (XREF)

12.1. Dołączenie

12.2. Odłączenie

12.3. Wgranie

12.4. Uwolnienie

12.5. Związanie

12.6. Otwarcie

13. WYODRĘBNIANIE DANYCH

14. PRZESTRZEŃ ROBOCZA (MODEL, UKŁAD)

14.1. Przełączanie pomiędzy modelem a układem

14.2. Praca z zakładkami układu

14.3. Rzutnie

14.3.1. Rzutnie

14.3.2. Funkcje rzutni

14.3.3. Własne (poligonalne) rzutnie

14.3.4. Skala rzutni

14.3.5. Zmiana pozycji przestrzeni modelu w rzutni

14.3.6. Zamknięcie rzutni

14.3.7. Usunięcie ramki rzutni

14.4. Wymiarowanie

15. DRUK

15.1. Druk z modelu

15.2. Druk z układu

15.3. Druk rysunków do PDF i JPG

16. OBRAZ

16.1. Manager obrazów

16.2. Wstawianie obrazu

16.3. Odłączenie obrazu

16.4. Jakość obrazu

16.5. Ramka obrazu

16.6. Dopasuj obraz

16.7. Kolejność rysowania

16.8. Przycinanie obrazu

16.9. Transparentność

17. DODATKI

17.1. Wektoryzacja WinTopo

17.2. Konwersja PDF do DWG

17.3. Import widoku z Google Earth

17.4. Eksport PDF 3D

18. NARZĘDZIA EKSPRES

18.1. Zaawansowane funkcje myszki

19. OPCJE ZAAWANSOWANE

19.1. Obrót LUW (lokalnego układu współrzędnych) i widoku

19.1.1. Obrót LUW według obiektu

19.1.2. Widok

19.2. Ustawienia pasków narzędzi, dodanie ikon i skrótów klawiszowych

19.2.1. Dodanie ikon do pasków narzędzi

19.2.2. Usuwanie ikon z pasków narzędzi

19.2.3. Zmiana funkcji ikon w paskach narzędzi

19.2.4. Własne skróty klawiszowe (aliasy)

19.2.5. Własne skróty klawiszowe (klawiatura)

19.3. Znaki specjalne

19.4. Własne rodzaje linii

19.4.1. Proste

19.4.2. Złożone

19.5. Naprawa rysunków przy problemach z ich zapisaniem, otwieraniem czy wyświetlaniem

19.6. Języki programowania

20. UŻYTECZNE ODNOŚNIKI

Źródło: progecad.pl

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Back to Top