Nowa wersja programu BiK 9

BiK 9 Niedawno została przygotowana nowa wersja programu BiK, która współpracuje z nowymi wersjami platform CAD – ZWCAD 2015+ oraz AutoCAD 2015.

Program dobrze współpracuje z nowymi wersjami systemów CAD, oraz posiada pełne wsparcie dla systemów operacyjnych Windows 7, Windows 8 oraz Windows 8.1.

narzedzia-bik9

Użytkownicy mogą skorzystać z nowego interfejsu – „wstążki” (menu wstążkowe RIBBON) . Jest to nowa forma komunikacji pomiędzy użytkownikiem a programem, w postaci graficznych ikon rozmieszczonych na panelach. Graficzna reprezentacja funkcji ułatwia zapamiętanie polecenia, a ich rozkład na panelach daje czytelny zakres możliwości danego modułu. Przygotowano nowy wygląd większości ikon, poprawiono czytelność i „ostrość” kształtów, ujednolicono kolorystę pomiędzy modułami, wszystko przy zachowaniu podobieństwa do poprzednich znaków graficznych w menu. Ułatwiony jest przez to również dostęp do poleceń (bez rozwijania meny kaskadowego). Ikony mogą mieć różną wielkość, te które są częściej używane mogą być większe. „Wstążka” jest przygotowana przez programistów ale użytkownik ma możliwość tworzeniach własnych, dodatkowych, paneli ikon, w których polecenia mogą pochodzić z różnych modułów BiK i systemu CAD. Zostaje zachowana możliwość wyboru typu menu w zależności od potrzeb użytkownika – menu klasyczne lub menu wstążkowe.

bik9-menu

Rozpoczęcie pracy z programem jest sprawne – jeszcze szybsze pierwsze uruchomienie i szybsza praca programu. Nowe wersje platform CAD i wprowadzone modyfikacji, dały możliwość równoległej pracy na kilku plikach DWG w jednej sesji programu (w kolejnych zakładkach).

Na rysunku poniżej pokazano „odświeżony” wygląd okien dialogowych.

bik9-rozkład-prętów

W obecnej wersji jest dostępnych 9 makr definicji elementów konstrukcji żelbetowych:

 • attyka
 • ściana oporowa
 • stopa
 • ława
 • wieniec
 • schody
 • belka
 • słup
 • naroże

W module BiK-Stal dodano rysowanie szyn w przekroju i 4 widokach oraz polecenie do ich opisania oraz tworzenia zestawień.

bik-9-szyny

Dodatkowo wprowadzono nowe funkcjonalności:

 • rysowanie spadków
 • definiowanie skarp
 • wstawienie „samodzielnej” szpilki opisowej do okiem

bik9-architektura-schody

Wersja 9 programu BiK w pełni wykorzystuje możliwości systemów platformowych CAD i najnowszych systemów operacyjnych.

Dopracowanie czytelności i wyglądu ikon w menu „wstążkowym” ułatwia pracę, zwiększa czytelność rozlokowania poleceń. Nowy rozkład ikon w panelu (obok siebie), tworzy zestawienia poleceń, których funkcjonalność dotyczy tych samych elementów. Te cechy nowej wersji programu BiK zostaną zapewne docenione przez użytkowników.

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Back to Top