Nadawanie wiązań między kołami zębatymi

Dzisiaj w Tips & Tricks pokażemy Wam z jakich wiązań należy skorzystać, aby poprawnie nadać relację między kołami zębatymi, oraz określić poprawne oddziaływanie między nimi w trakcie obrotu.

Mając otwarty gotowy model koła zębatego (stworzony samodzielnie, bądź wygenerowany za pomocą dodatku Toolbox), wstawiamy go do złożenia używając polecenia „Utwórz złożenie z części” (Rys.1).

wiazania-miedzy-kolami-zebatymi-1Rys.1

Zostaniemy przeniesieni do środowiska tworzenia złożeń. Kliknięcie zielonego przycisku (Rys.2) spowoduje wstawienie naszego koła zębatego do złożenia w pozycji, w której jego układ współrzędnych będzie się pokrywał z głównym układem współrzędnych całego złożenia.

 wiazania-miedzy-kolami-zebatymi-2

Rys.2

Następnie, przy wciśniętym klawiszu Ctrl, łapiąc nasze koło zębate lewym klawiszem myszy i przeciągając, możemy je powielić w złożeniu (Rys.3). Jest to jedna z kilku możliwych metod wstawienia duplikatu naszego detalu.

wiazania-miedzy-kolami-zebatymi-3

Rys.3

Z menu Widok wybieramy polecenie Tymczasowe osie (Rys.4) w celu wyświetlenia osi naszych kół zębatych.

wiazania-miedzy-kolami-zebatymi-4

Rys.4

Z wciśniętym klawiszem Ctrl wskazujemy obie osie (Rys.5).

wiazania-miedzy-kolami-zebatymi-5

Rys.5

Mając zaznaczone obie osie, wybieramy polecenie Wiązanie, a następnie nadajemy relację Odległość, w której określamy wartość odległości między osiami kół zębatych równą połowie sumy ich średnic podziałowych (Rys.6).

wiazania-miedzy-kolami-zebatymi-6

Rys.6

Następna relacja, jaką nadamy, zablokuje możliwość obrotu drugiego koła zębatego wokół osi pierwszego. Wskazujemy Oś tymczasową drugiego koła zębatego oraz płaszczyznę górną złożenia i wybieramy relację Wspólne (Rys.7).

wiazania-miedzy-kolami-zebatymi-7

Rys.7

Następnie stosujemy tą samą relację w celu wyrównania kół względem siebie wskazując odpowiednie powierzchnie (Rys.8).

wiazania-miedzy-kolami-zebatymi-8

Rys.8

Prace związane z nadawaniem wiązań zostały już niemal ukończone. Należy jednak zwrócić uwagę, iż pierwsze wstawione koło zębate jest całkowicie zablokowane, przez co nie może się kręcić wokół własnej osi. Aby uwolnić je z tego wiązania, klikamy prawym klawiszem myszy na nazwie pierwszego koła zębatego i wybieramy polecenie Ruchomy (Rys. 9).

wiazania-miedzy-kolami-zebatymi-9

Rys.9

W tym momencie całe złożenie zostaje uwolnione z wiązania i możemy je swobodnie przemieszczać względem głównego układu współrzędnych. Aby to zablokować, musimy nadać relację Wspólne dla tymczasowej osi pierwszego koła zębatego z płaszczyzna prawą i górną, oraz relację Wspólne między płaszczyzną przednią złożenia, a wskazaną na rysunku 10 powierzchnią płaską koła zębatego (Rys.10).

wiazania-miedzy-kolami-zebatymi-10

Rys.10

Dzięki nadaniu tych relacji, koła mogą się obracać jedynie wokół własnych osi.

 

Ustawmy się prostopadle do płaszczyzny przedniej i przybliżmy obszar zazębienia kół (Rys.11).

wiazania-miedzy-kolami-zebatymi-11

Rys.11

Ze względu na to, iż ewolwenta w programie jest idealna, ręczne ustawienie kół zębatych w pozycji, w której zęby się nie przenikają jest nieomal niemożliwe. Dlatego przed następnym krokiem, musimy uciec się do małego „oszustwa”, a mianowicie delikatnie zwiększyć wymiar odległości między osiami kół, edytując relację Odległość (Rys.12).

wiazania-miedzy-kolami-zebatymi-12

Rys.12

Następnie, gdy uda się nam ustawić koła w pozycji, w której się wzajemnie nie przenikają, wybieramy z menu: Narzędzia/Komponent/Przenieś (Rys. 13).

wiazania-miedzy-kolami-zebatymi-13

Rys.13

W opcjach polecenia Przenieś komponenty zaznaczamy Zależności dynamiczne oraz Wszystkie komponenty (Rys.14), a następnie chwytamy jedno z kół lewym klawiszem myszy i przeciągamy.

wiazania-miedzy-kolami-zebatymi-14

Rys.14

Jeśli drugie koło zacznie się również równomiernie obracać, oznaczać to będzie, że koła zębate zostały do siebie dobrane prawidłowo oraz zarys ewolwenty został stworzony poprawnie.

 

Źródło: cadworks.pl

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Back to Top