Moduł Wycinania Drutowego VISI PEPS Wire EDM

Dla zainteresowanych krótki i mały poradnik dotyczący modułowego wycinania drutowego w VISI PEPS Wire EDM.

Wycinanie drutowe VISI PEPS Wire EDM umożliwia zaprogramowanie obróbki matryc, stempli i innych elementów grupy tłoczników.
Praca może opierać się na plikach bryłowych lub na geometrii krawędziowej:

PEPS-Wire-EDM-1

W przypadku elementów krawędziowych, cechy dodaje się ręcznie, za pomocą dostępnych opcji: Cecha profilu, Kontur czteroosiowy, Kontur z pochyleniem. Przy dodawaniu cech technologicznych należy określić ich rodzaj, głębokość czy kąt pochylenia:

PEPS-Wire-EDM-2

Dla modelu bryłowego rogram automatycznie wyszukuje cechy technologiczne i porządkuje je w zależności od rodzaju (kieszeń – matryca, kontur – stempel) czy potrzebnej liczby osi (wycinanie 2 – osiowe i 4 – osiowe).
Następnym krokiem jest zaznaczenie cechy technologicznej i dodanie operacji wycinania drutowego z okna dialogowego:

PEPS-Wire-EDM-3

Po zdefiniowaniu technologii, wyborze obrabianego materiału oraz materiału i średnicy drutu, należy przejść do parametrów obróbki. Istotna jest możliwość odniesienia się do konkretnej maszyny i wczytania odpowiednich dla niej parametrów technologicznych:

PEPS-Wire-EDM-4

Kolejnym ważnym parametrem operacji jest typ strategii. Można go zdefiniować dla całego układu w parametrach punktu zerowego CAM lub określić bezpośrednio w oknie dialogowym operacji. Typ strategii mówi o konieczności, sposobie i konkretnym momencie usuwania mostka. Do strategii wcześniej zdefiniowanych należą:

-obsługa pracy dziennej (kieszenie),
-brak obsługi pracy dziennej (kieszenie),
-brak obsługi pracy nocnej (kieszenie),
-obsługa konturów,
-obsługa konturów (obszar mostka do usunięcia),
-brak obsługi konturów,
-brak obsługi konturów (obszar mostka do usunięcia),
-nacięcia odprężające,
-zgrubna, usuwanie mostka i wykończeniowa.

PEPS-Wire-EDM-5

Użycie ręcznej strategii wiąże się z koniecznością zarządzania mostkiem wewnątrz operacji. Dostępne są następujące opcje:

-zatrzymanie i cięcie mostków po pierwszym przejściu,
-cięcie mostków na końcu każdej cechy technologicznej,
-cięcie mostków na końcu pierwszych przejść,
-cięcie mostków na końcu układu CAM,
-brak usuwania mostków,
-usuwanie mostków,
-cięcie mostków po zakończeniu operacji,
-cięcie mostków po zakończeniu pierwszego cięcia.

Otrzymany rezultat można zwizualizować za pomocą symulacji kinematycznej ścieżek narzędzia:

PEPS-Wire-EDM-6

Symulacja kinematyczna posiada możliwość wizualizacji odcinania mostka i usuwania odpadu po zamocowaniu obrabianego detalu przez operatora/programistę:

PEPS-Wire-EDM-7

Więcej na temat wycinania drutowego VISI PEPS Wire EDM dowiesz się oglądając filmik na YouTube:

youtube

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Back to Top