Jak automatycznie ustawić wpisywanie normy do atrybutów w pliku (VIDEO)

Często przy tworzeniu konstrukcji używamy części znormalizowane, wykonane jako rodzina części (Part Families).

Istnieje możliwość zdefiniowania parametrów w wyrażeniach w taki sposób aby tworzyły normę lub rodzaj stosowanego elementu. Dzięki takiej możliwości w bardzo szybki sposób można do właściwości plików dopisywać odpowiednie nazwy i automatycznie przenosić je do listy złożenia.

Poniżej procedura wpisywania wielkości śruby do atrybutów części.

1. Przejdź do wyrażeń (Ctr+E). Wpisz parametry D=10, L=45, S=24.

2. Utwórz parametr katalog jako String.

katalog=”M”+stringValue(D)+” L”+stringValue(L)

Expressions

3. Wyjdź z polecenie klikając OK.

4. Kliknij PPM na na części w drzewie złożenia i wybierz Properties.

5. Wpisz katalog jako tytuł i kliknij ikonę Link to Expression. Wskaż parametr katalog.

Properties

6. Zatwierdź polecenie klikając OK.

7. Przetestuj działanie zmieniając parametry D i L. Katalog będzie się aktualizował gdy zostaną zmienione parametry D i L.

Poniżej film instruktażowy

Źródło: nxcad.pl

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Back to Top