GstarCAD 2018 już jest!

Ukazała się najnowsza wersja programu GstarCAD. Dzięki odpowiedniej optymalizacji GstarCAD 2018 pozwala projektantom jeszcze szybciej tworzyć rysunki CAD, również te bardziej złożone.

Pełna kompatybilność z plikami DWG 2018, czyli formatem AutoCAD 2018, gwarantuje użytkownikom programu (do których należy już ponad 11 000 biur projektowych w Polsce) łatwą wymianę danych z klientami oraz ze współpracownikami.

GstarCAD 2018 został wyposażony także w nowe funkcje zwiększające efektywność pracy (m.in.: Płaszczyzna przekroju, polecenie Wiele, Konwerter plików DWG) , ulepszone opcje dla większego komfortu projektowania i detalowania (m.in. Podgląd polecenia, Środek geometryczny, Dynamiczne menu uchwytu). Nie zabrakło również innowacyjnych narzędzi, których próżno szukać w innych programach (Automatyczne warstwy, Tabela powierzchni, Przyrost wartości atrybutu).

Wszystkie nowości zapewniają bardziej intuicyjną i komfortową pracę na każdym etapie projektu. Dużym atutem i wyróżnikiem GstarCAD 2018 jest wieczysta licencja.

PEŁNA OBSŁUGA PLIKÓW DWG 2018

GstarCAD 2018, w przeciwieństwie do wielu konkurencyjnych rozwiązań, jest w pełni kompatybilny z plikami DWG 2018 (format AutoCAD 2018) oraz większością popularnych formatów CAD. Umożliwia to bezproblemowe odczytywanie nowych i starszych plików oraz swobodne dzielenie się nimi z innymi.

SZYBSZE WYKONYWANIE PROJEKTÓW

Posiadając nową wersję GstarCAD 2018 możemy odczytywać oraz tworzyć złożone pliki w jeszcze krótszym czasie. Wzrost szybkości jest zauważalny również w przypadku wykonywania wielu podstawowych poleceń, takich jak: OTWÓRZ”, „SZYBKI ZAPIS”, „DRUKUJ”, “TNIJ”, „UTNIJ”, „WKLEJ”, „PRZESUŃ”, „ZAZNACZANIE DYNAMICZNE” itp. GstarCAD 2018 zużywa także mniej pamięci RAM, dzięki czemu program działa wyraźnie szybciej również na słabszych komputerach.

NOWE FUNKCJE ZWIĘKSZAJĄCE EFEKTYWNOŚĆ PRACY

Więcej opcji tworzenia szyku (Array Options) – nowe możliwości tworzenia kopii obiektów rozmieszczonych w szyku: prostokątnym, biegunowym oraz w szyku wzdłuż ścieżki.

Tnij (Clip) – polecenie przycina blok, zewnętrzne odniesienie, obraz, rzutnik i podkład (PDF lub DGN) do określonego obszaru.

Konwerter plików DWG (DWG Convert) – funkcja wykonuje szybką konwersję jednego lub wielu plików rysunku do wybranego formatu DWG.

Płaszczyzna przekroju (Section plane) – polecenie pozwala wykonać przekrój obiektu 3D, wykorzystując wybraną płaszczyznę tnącą. Otrzymany przekrój może być zapisany jako blok 2D lub 3D.

Kreskowanie na spód (Hatch to back) – aby uniknąć wypełnienia szyku bloków tekstem, etykietą lub inną grafiką na bieżącym rysunku, możesz ustawić kolejność wyświetlania wszystkich wzorców wypełniania do pozycji tylnej względem wszystkich innych obiektów za pomocą polecenia HATCHTOBACK.

Dodaj wybrane (Add Selected) – polecenie umożliwia błyskawiczne wygenerowanie nowego obiektu, wykorzystując właściwości zaznaczonego obiektu.

Wiele (Multiple) – polecenie powtarza wybraną komendę cyklicznie, bez konieczności jej ponownego wybierania.

Zmień na JakWarstwa (Set ByLayer) – komenda zmienia właściwości zaznaczonych obiektów na JakWarstwa (ByLayer) biorąc pod uwagę: kolor, rodzaj, szerokość linii, przezroczystość a także materiał.

Bezpieczeństwo (Security) – opcja umożliwia ustalenie poziomu bezpieczeństwa systemu, a także podejrzenie lub usunięcie bieżącego certyfikatu zaufanego wydawcy.

 

ULEPSZONE OPCJE DLA WIĘKSZEGO KOMFORTU PROJEKTOWANIA I DETALOWANIA

Podgląd polecenia (Command Preview ) – dzięki tej komendzie użytkownik zyskuje możliwość podglądu efektu poleceń: Przytnij, Wydłuż i Kreskowanie przed ich zastosowaniem.

Ustawienia warstw – opcja wyświetla okno dialogowe Ustawienia warstw w Menadżerze stanów warstw, w którym można edytować właściwości powiadamiania o nowej warstwie. Opcja umożliwia również zmianę koloru tła dla zastępowania właściwości warstw.

Dodatkowe opcje druku – nowe opcje Druk przeźroczysty i Druk cieniowany w oknie dialogowym programu zwiększą jakość wydruków rysunków 2D/3D.

Środek geometryczny (Geometric Center) – funkcja ułatwia odszukanie środka ciężkości dowolnej figury płaskiej.

Wstążka, wiersz poleceń oraz pasek stanu – w GstarCAD 2018 możesz użyć poleceń Zamknij wstążkę (RIBBONCLOSE) i Wstążka (RIBBON), aby szybko ukryć lub przywrócić menu wstążkę. Kolejną nowością jest lista proponowanych funkcji wyświetlana podczas wprowadzania komendy bezpośrednio w wierszu poleceń, co przyspiesza i ułatwia ich wybór. Po wciśnięciu prawego przycisku myszy na ikonie Śledzenie biegunowe (Polar Track) i Lokalizacja (OSNAP) w pasku stanu, możemy teraz wybrać opcje przyrostu kąta oraz lokalizacji względem obiektu bezpośrednio z wywołanego menu.

Dynamiczne menu uchwytu (Dynamic Grip Menu) – opcja pozwala na szybki dostęp do takich funkcji, jak Rozciągnij i Przedłuż poprzez przytrzymanie kursora myszy nad uchwytem wielofunkcyjnym.

 

INNOWACYJNE NARZĘDZIA OSZCZĘDZAJĄCE CZAS

Definiowanie rzutni bezpośrednio w obszarze modelu (M2LVPORT) – polecenie ułatwia tworzenie rzutni w obszarze arkusza poprzez określenie jej skali i wymiarów w obszarze modelu.

Przyrost wartości atrybutu (Atribute Increment) – funkcja umożliwia automatyczny przyrost wartości atrybutów w dodawanych blokach.

Tabela powierzchni (Area Table) – dzięki temu poleceniu program automatycznie wymiaruje i zlicza obszar obiektu zamkniętego, a następnie eksportuje wyniki do tabeli w obszarze rysunku.

Automatyczne warstwy (Auto Layer) – funkcja pozwala na automatyczne przyporządkowanie rysowanego obiektu do odpowiedniej warstwy, w celu zwiększenia szybkości oraz precyzji projektowania.

Swobodna skala (Freescale) – polecenie umożliwia szybkie skalowanie jednego obiektu lub grupy obiektów za pomocą 3 metod: skalowanie nieproporcjonalne, skalowanie z dopasowaniem do prostokątnej obwiedni oraz skalowanie na podstawie podobieństwa dwóch czworokątów.

Więcej informacji na temat oprogramowania GstarCAD 2018 oraz wersję testową można znaleźć na stronie polskiego dystrybutora: https://gstarcad.pl/

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Back to Top