ESI Group wprowadza na Polski rynek oprogramowanie do tworzenia wirtualnych prototypów oraz symulacji numerycznych

Firma ESI Group jest w czołówce firm zajmujących się tworzeniem specjalistycznego oprogramowania inżynierskiego dla wirtualnego prototypowania, pozwalającego na tworzenie symulacji na etapach testowania produktu, procesów produkcyjnych oraz końcowego użytkowania. Pozwala to na wyeliminowanie błędów już w koncepcyjnej fazie projektu.
Za sprawą spółki VPI Polska rozwiązania ESI Group dostępne są od niedawna również dla polskich inżynierów.
Produkty ESI Group pozwalają na wyeliminowanie czasochłonnego tworzenia fizycznych modeli w procesie projektowania i prototypowania uwzględniając podczas opracowywania wirtualnych modeli rzeczywiste procesy wytwarzania oraz działanie czynników zewnętrznych. Korzyść płynąca bezpośrednio z użytkowania oprogramowania spółki to maksymalne obniżenie kosztów oraz czasu wprowadzenia nowego produktu na rynek.

Aplikacja SYSWELD.

esi2

ESI Group opracowało profesjonalny program do precyzyjnej i zaawansowanej symulacji numerycznej wszelkich procesów spawania oraz obróbki cieplnej. System daje użytkownikowi precyzyjny obraz odkształceń, naprężeń, zmian twardości oraz wielkość i strefę wpływów ciepła występujących w spawanym obiekcie. Dzięki wyposażeniu aplikacji SYSWELD w szereg baz materiałowych zawierających materiały używane w przemyśle ciężkim, motoryzacyjnym, lotniczym, energetycznym, chemicznym i nuklearnym, a także uwzględnieniu wszelkich parametrów spawania i kolejności wykonywania spoin w prosty sposób można optymalizować procesy spawalnicze.

PAM – STAMP 2G

esi4

Symulacje numeryczne procesów tłoczenia blach tworzone są dzięki aplikacji PAMP-STAMP 2G od szybkiego zaprojektowania tłocznika poprzez ocenę odkształcalności, weryfikację procesu, obliczenie odskoku sprężystego, kompensację tłocznikiem, aż do końcowej weryfikacji procesu. Użytkownik otrzymuje również propozycję korekty dla odskoku sprężystego.
Aplikacja pozwala również na wykonywanie symulacji formowania na gorąco, rozciągania, formowania nadplastycznego, formowania rur itp. Wzbogacona została także w pakiet narzędzi dla przemysłu motoryzacyjnego i lotniczego.

ProCAST

esi5

Ta kolejna aplikacja ESI Group, tym razem umożliwi profesjonalne symulacje procesów odlewniczych od procesu odlewania wraz z wypełnieniem formy po defekty odlewnicze powstające podczas krzepnięcia. Pozwala również przewidzieć właściwości mechaniczne i wady odlewnicze produktu co pozwala na wprowadzenie poprawek już we wstępnej fazie projektowania procesu. Program daje możliwości przeprowadzenia symulacji każdego rodzaju procesu odlewania, a także przedmuchiwania rdzenia i obróbki termicznej.

źródło : centrumdruku3d.pl

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Back to Top