EPLAN Cogineer

Automatyczne tworzenie schematów staje się proste, jak nigdy wcześniej. Firma EPLAN
zaprezentowała na targach Hannover Messe całkowicie nowe oprogramowanie do efektywnej
konfiguracji, zapewniające zarówno szybkie rozpoczęcie pracy z wykorzystaniem
oprogramowania, jak również imponujące rezultaty, a wszystko to za pomocą zaledwie kilku
kliknięć myszką. EPLAN Cogineer, który jest całkowicie zintegrowany z Platformą EPLAN,
oferuje maksymalną prostotę obsługi. Nie jest wymagana wiedza specjalistyczna o konfiguracji
ani o zarządzaniu wariantami – wystarczy standardowa wiedza o technologii makr.

Clipboard01

W trakcie hanowerskich targów miał swoją premierę EPLAN Cogineer, będący nowym
innowacyjnym narzędziem do automatycznego generowania schematów. Dieter Pesch,
kierownik ds. zarządzania produktami oraz rozwoju w firmie EPLAN, wyjaśnia: „Stworzyliśmy
system możliwie prosty w użytkowaniu, ale też wysoce innowacyjny, jeśli chodzi o jego
funkcjonalność.”
Najważniejszą cechą tego systemu jest prostota. Możliwe jest szybkie i proste
tworzenie zestawu zasad mechatronicznych i interfejsów konfiguracji – bez znajomości
jakichkolwiek języków programowania wysokiego poziomu. Użytkownik musi jedynie potrafić
posługiwać się makropoleceniami. Są to makropolecenia służące jako podstawa tworzenia
zestawów reguł. Nie ma znaczenia, czy schematy są projektowane zgodnie ze strukturą
funkcjonalną, czy pod kątem produkcji. Użytkownicy mogą korzystać z EPLAN Cogineer
niezależnie od tego, w jakim się znajdują punkcie i nie trzeba w żaden sposób zmieniać
bieżącego sposobu projektowania. Rezultaty są przekonujące: jest to elastyczne rozwiązanie
dla każdego użytkownika pozwalające zaoszczędzić czas i pieniądze. „Stuprocentowa spójności
danych, od planowania po projekt, umożliwia naszym użytkownikom, korzystającym z
rozwiązania EPLAN Cogineer, przetwarzać projekty klientów precyzyjnie i nie tracąc czasu”,dodaje Pesch. „A wszystko to można zrobić, nie czekając na pozostałe osoby zaangażowane w
dany proces.”
Najważniejsze zalety EPLAN Cogineer to oszczędność czasu wynikająca z
automatycznego generowania schematów oraz ich wyższa jakość, wynikająca z mniejszej
podatności na błędy.

Większa wydajność i wyższa jakość

EPLAN Cogineer może wygenerować pełną dokumentację elektrotechniczną za pomocą
pojedynczego kliknięcia. Daje to dwie istotne zalety. Po pierwsze, zapewnia bezbłędną
implementację zdefiniowanych reguł i struktur, gwarantując wysoką jakość dokumentacji. Po
drugie, daje możliwość opracowania większej liczby projektów w tym samym czasie, dzięki
możliwości kopiowania i wklejania stron i makropoleceń. EPLAN Cogineer oferuje całkowitą
ciągłość danych od budowy po implementację projektu i zapewnia zgodność z obowiązującymi
normami i standardami. Daje to możliwie największą dokładność i wydajność pracy. Pierwszy
projekt może być wygenerowany w bardzo krótkim czasie, między innymi dzięki intuicyjnemu
interfejsowi użytkownika.

Mini-configurators

„Nauka przez działanie” (z ang. learning by doing) to dewiza dla użytkowników. EPLAN
Cogineer został zaprojektowany tak, aby ułatwić obsługę zarówno okazjonalnym, jak i
zaawansowanym użytkownikom, pozwalając im konfigurować i generować projekty w EPLAN
Electric P8. Nie ma znaczenia czy maszyny lub instalacje zostały zaplanowane pod względem
aspektów funkcjonalnych czy z perspektywy produkcyjnej. Nowe rozwiązanie zapewnia
skalowalne podejście konfiguracyjne również do wybranych metod pracy: łączenie tradycyjnych
metod pracy i konfiguracji – na przykład z manualnymi i konfigurowalnymi podprojektami –
również może być w razie potrzeby realizowane.

źródło: www.eplan.pl

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Back to Top