Urządzenia pomiarowe. Bezawaryjny system 24 godziny na dobę

Urządzenia pomiarowe to bardzo dobrze rozwijający się sektor techniki, ponieważ obecnie większość polskich producentów stosuje różnego rodzaju urządzenia, mierniki do ciągłego i szczegółowego kontrolowania procesów produkcyjnych oraz badania jakości wytwarzanych produktów. Instalowanie urządzeń pomiarowych przede wszystkim podwyższa technologię produkcji, a także przyczynia się do istotnych oszczędności w procesie produkcyjnym.

Wśród polskich producentów aparatury pomiarowej jest POLON IZOT. Firma ta w swojej technologii wykorzystuje promieniowanie rentgenowskie i zjawiska izotopowe. POLON IZOT między innymi skonstruował bezstykowy trawersujący miernik grubości folii. Urządzenie zostało zaprezentowane na międzynarodowym konkursie vector 2014, organizowanym przez firmę igus.

PI 3 - Bezstykowy trawesujący miernik grubości folii  firmy POLON IZOT

Bezstykowy trawersujący miernik grubości folii firmy POLON IZOT

W mierniku tym do pomiaru wykorzystano absorpcję promieniowania jonizującego przez mierzoną wstęgę. Po przejściu przez mierzone medium – wiązka promieniowania pada na detektor półprzewodnikowy wytwarzający prąd proporcjonalny do natężenia promieniowania jonizującego. Prąd próbkowany jest wytwarzany przez przetwornik A/C w głowicy pomiarowej i przesyłany w postaci cyfrowej do sterownika, w którym dokonywana jest obróbka sygnału i przetworzenie go na wynik grubości wstęgi. Następnie poprzez łącze szeregowe dane te są przesyłane do współpracującego komputera, na którym odbywa się graficzna prezentacja oraz archiwizacja profili.

W pamięci komputera rejestrowany jest przesuw głowicy wraz z datą i dokładnym czasem, co pozwala na archiwizację procesu produkcji oraz odpowiednie znakowanie produktu (metryką).

Wszelkie przekroczenia dopuszczalnych parametrów są sygnalizowane na monitorze, dodatkowo może być także generowany sygnał dźwiękowy dla ostrzeżenia obsługi. Pomiar grubości dokonywany jest bezstykowo.

Sterowanie trawersem zapewnia pracę automatyczną z możliwością ustawienia liczby trawersowań, częstości rekalibracji, pozycjonowania głowicy pomiarowej celem sprawdzenia poprawności regulacji. Odczyt rozkładu grubości odbywa się na monitorze w postaci graficznej. Kolejne przekroje obrazujące proces pomiaru grubości są zapamiętywane na dysku komputera. W mierniku tym zastosowano prowadniki firmy igus. W poprzednim rozwiązaniu w wyniku dłuższego czasu eksploatacji miernika była zauważalna utrata sztywności prowadników, które wyginały się pod ciężarem kabli i obcierały o osłonę. Gdy zastosowaliśmy prowadniki firmy igus, problem ten nie pojawia się nawet po kilku latach pracy 24h na dobę.

017

Bezawaryjne zasilanie miernika 24 godz. na dobę od igus

W mierniku wykorzystane są również kable wielokrotnego gięcia od igus, które pracują bezawaryjnie we wszystkich innych naszych urządzeniach i nie były wymieniane z powodu uszkodzeń czy złamania, co wcześniej miało miejsce przy stosowaniu przewodów innych producentów – podkreśla Piotr Żach konstruktor z firmy Polon Izot.

W aplikacji do zasilenia bezstykowego miernika grubości folii zastosowano e – prowadniki od igus serii E14 wraz elastycznymi przewodami serii CF 112 i CF 211. Zastosowana tu seria e – prowadników, umożliwia łatwe wkładanie kabli dzięki otwieranym poprzeczkom oraz ich ochronę podczas ciągłej pracy urządzenia. W rozwiązaniu tym wykorzystano ekranowane przewody do transmisji danych serii CF 211 i CF 112 szczególnie odporne na zginanie dzięki gęstemu skrętowi żył oraz specjalnemu oplotowi cienkich powlekanych cyną miedzianych drucików. Ponadto przewody serii CF 112 są podwójnie ekranowane, posiadają płaszcz zewnętrzny z PUR i charakteryzują się odpornością na działanie hydrolizy i drobnoustrojów, zaś przewody serii 211 z płaszczem zewnętrznym z PVC są odporne na działanie oleju.

Aplikacja e-prowadników i przewodów firmy igus zapewniła bezawaryjną pracę miernika grubości folii.

PI 2 - Zasilanie bezstykowego miernika grubości folii e  -prowadnikami i przewodami firmy igus

Zasilanie miernika grubości folii e – prowadnikami i przewodami firmy igus

 Źródło: igus.pl

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Back to Top