Autodesk ReCap – jak korzystać z chmury punktów

ReCap_chmura_punktów

Pliki chmur punktów wspomagają proces projektowania, udostępniając rzeczywisty kontekst, w którym można odtworzyć obiekty odniesienia lub wstawić dodatkowe modele. Po dołączeniu chmury punktów do rysunku, można użyć ich jako wskazówek dla rysunku, zmienić sposób wyświetlania lub zastosować stylizację kolorystyczną w celu rozróżnienia elementów.

Chmura punktów jest dużą kolekcją punktów umieszczonych w trójwymiarowym układzie współrzędnych. Zebrane przez skanery laserowe 3D lub poprzez inne technologie, miliony istniejących punktów konstrukcji, tworzą reprezentacje punktów 3D.

Tworzenie-chmur-punktów-z-plików-skanowania

Tworzenie chmur punktów z plików skanowania

Chmury punktów są pobierane z danych nieprzetworzonych zgromadzonych za pomocą skanera 3D w celu uzyskania obiektów takich jak budynki, teren lub przedmioty. Przed użyciem danych, należy je przekształcić w czytelne pliki chmur punktów. ReCap umożliwia połączenie wszystkich obrazów uzyskanych ze skanera 3D w jedną chmurę punktów, którą wykorzystamy w AutoCADzie.

Dołączanie chmury punktów do rysunku

Dołączanie pliku RCS lub RCP do rysunku jest przeprowadzane podobnie do dołączania jakiegokolwiek innego odniesienia (odnośnika). Jeśli jednostka miary w dołączonej chmurze punktów różni się od jednostek w rysunku docelowym, chmura punktów jest automatycznie przeskalowywana na podstawie typ jednostki w rysunku docelowym.

Uwaga: chmury punktów nie są obsługiwane w systemach 32-bitowy. Aby pracować z chmurami punktów, należy mieć system 64-bitowy i włączone przyśpieszenie sprzętowe.

Wizualizacja chmury punktów

  • Zmień rozmiar punktu i gęstość chmury punktów. Możemy zarządzać wydajnością programu i szumem wizualnym poprzez zwiększanie lub zmniejszanie liczby widocznych punktów, a także rozmiaru punktu.

Zmiana-rozmiaru-punktu-i-gęstości-chmury-punktówZmiana rozmiaru punktu i gęstości chmury punktów

 

  • Używanie stylizacji kolorów. Stylizacja kolorów ułatwia analizę elementów w chmurze punktów. Można zachować oryginalne kolory skanowania lub stylizować chmurę punktów na podstawie koloru obiektu, normalnych (orientacji punktów), natężenie, rzędną lub dane klasyfikacyjne LAS.

Stylizacjia-kolorówStylizacjia kolorów

Przycinanie chmur punktów

Przycięcia prostokątnych, wielobocznych lub kołowych obszarów do wyświetlenia tylko najistotniejszych części chmury punktów.

Przycinanie-chmur-punktów

Przycinanie chmur punktów

Standardowe operacje edycji dla chmur punktów

  • Można Wytnij, Kopiuj, Wklej, przesunąć, skalować, obrotu, a wymazywania chmur punktów.
  • Na palecie własności można zmienić ogólne właściwości, takie jak kolor i warstwę.
  • Modyfikowanie punktu wstawienia, obrotu i skali; Blokowanie i odblokowywanie chmury punktów; Pokaż lub Ukryj przycięte obszary i wybierz stylizację kolorystyczną oraz schemat kolorów.

Uwaga: polecenie lustro3d umożliwia skopiowanie i przesunięcie chmury punktów, ale nie jej odbicia lustrzanego. Nie można rozbić chmury punktów.

Nawigowanie po chmurach punktów

Do nawigacji po chmurach punktów mamy dostępne narzędzia:

  • Użyj Menedżera chmury punktów aby odsłonić lub ukryć oddzielne regiony (pliki RCS) w projekcie chmur punktów (plik RCP). Kliknij dwukrotnie skan w Menedżerze chmury punktów aby wyświetlać chmury punktów z punktu obserwacyjnego położenia kamery.
  • Aby rozejrzeć się, użyj polecenia 3dkamera lub 3dspacer.
  • Użyj polecenia 3dorbita w połączeniu ze zmienną systemową ORBITAUTOTARGET, aby określić punkt docelowy podczas orbitowania wokół chmury punktów.
  • 3dorbita3dOrbita , 3dkamera 3dKamera i 3dspacer3dSpacer  polecenia są dostępne z panelu Wyświetlanie na karcie kontekstowej Karta_kontekstowa_ReCap chmura punktów.
  • Użyj opcji Obiekt polecenia LUW, aby wyrównać układ LUW do najbliższego punktu chmury punktów lub jednego z jej płaskich segmentów (jeśli chmura punktów zawiera dane dotyczące segmentacji z programu Autodesk ReCap).

Źródło, autor: PCC Polska

 

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Back to Top