Autodesk Labs – Resekwencjonowanie (ustawianie w poprawnej kolejności) ponumerowanych pozycji w projekcie.

electrical_cechyUtrzymywanie poprawnej numeracji zarówno elementów jak i dostawców jest ważną częścią każdego projektu elektrycznego. Aktualna opcja Resekwencjonowania obiektów w AutoCAD Electrical przyporządkowuje numery elementów na zasadzie Rysunek\ Producent a nie w ramach całego jednego projektu.

W efekcie końcowym sytuacja wygląda następująco : Firma A otrzymuje na pierwszym rysunku pozycję 1, firma B zaś pozycję 2 , firma C na rysunku drugim otrzymuje pozycję 3 a firma D pozycję 4. Przy wielu projektach złożonych z kilku rysunków technicznych powyższa numeracja zaczyna być myląca oraz uciążliwa.

Bezpłatna technologia podglądu resekwencjonowania pozycji, która działa na zasadzie pytania : „Co by było gdyby algorytm wg którego następuje resekwencjonowanie pozycji w projekcie byłby inny?”

Technologia podglądu (która jest tutaj opisana) różni się od zawartej funkcjonalności w samym programie tym, że:

  •  Zawsze przetwarza cały aktywny projekt.
  • Nie włącza (aktywuje) każdego poszczególnego rysunku aby móc go przetworzyć, zapewniając tym samym wzrost wydajności.
  • Sortuje skatalogowane informacje na postawie Producenta oraz dostępnych Katalogów w przekroju całego wykonywanego projektu a nie tylko w oparciu o dany rysunek techniczny.
  • Przypisuje numery pozycji na schematach oraz urządzeniach panelowych.
  • Ignoruje ustawienia projektowe dla poszczególnych rysunków. Numery pozycji są zawsze zsumowane

Opisany dodatek jest dostępny dla programów : AutoCAD Electrical 2014 oraz AutoCAD Electrical 2015.

 Celem przystąpienia do programu należy wejść na poniższa stronę, zaakceptować warunki uczestnictwa w projekcie i pobrać oprogramowanie TUTAJ>>

Źródło: Autodesk, PCC Polska

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Back to Top