Aktualizacja nakładki GoKart – wydanie 2.1.5

Na stronach działu DOWNLOAD możemy już pobierać zaktualizowaną wersję nadbudowy GoKart – nakładki dla progeCAD Professional. Najnowsza aktualizacja GoKarta 2.1.5 wprowadza obsługę instrukcji D-19 „O organizacji i wykonywaniu pomiarów w geodezji kolejowej”, według załącznika do zarządzenia nr 144 Zarządu PKP z dnia 23.10.2000r. Konfiguracja D-19 zawiera specyficzny dla branży kolejowej zestaw linii i symboli, umożliwiając kreślenie map kolejowych w skalach 1:500 i 1:1000.

gokart215

Z innych nowości warto wymienić narzędzie do kreślenia czołówek po zaznaczonych liniach.

Dodano również nowy sposób kreślenia odnośnika – z przesunięciem tekstu. Narzędzie to może współpracować z tabelami współrzędnych. Jeśli tekst jest numerem punktu (np. numer pikiety na szkicu), po przesunięciu tekstu odnośnik jest automatycznie kreślony i kończony w punkcie wskazującym na pikietę.

Źródło: progecad.pl

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Back to Top