VISI uruchamia moduł do inżynierii odwrotnej w wersji 2018 R2