Philips 436M6VBPAB pierwszym monitorem z certyfikatem VESA DisplayHDR 1000