HBOT 3D dostarcza urządzenia do zakładów z Polskiej Grupy Zbrojeniowej