VSHAPER PRO Wspiera Zespoły Rywalizujące w SOLVAY AM CUP