10 PRAKTYCZNYCH PORAD UŁATWIAJĄCYCH PRACĘ W SZKICU 2D

Tworzenie szkicu 2D to niezbędny element wielu projektów inżynierskich. Program IRONCAD 2017 dzięki wbudowanemu katalogowi gotowych kształtów pozwala użytkownikom często pominąć ten etap i od razu rozpocząć pracę od edycji funkcji. Często jednak konieczne będzie utworzenie nowego kształtu lub jego modyfikacja. W przypadku tych działań niezbędne okaże się użycie szkicownika.

10 praktycznych porad ułatwiających pracę w szkicu 2D

W niniejszym artykule prezentujemy 10 praktycznych porad, które ułatwią i zwiększą szybkość pracy w Szkicu 2D oprogramowania CAD 3D IRONCAD 2017.

1. Wymiarowanie okręgów

Zazwyczaj wymiarowanie okręgów odbywa się od ich środków. Aby uzyskać odniesienie do zewnętrznej geometrii czy też podać wymiar minimalny pomiędzy okręgami, wystarczy że wybierzemy wiązanie “Odległość” i zwymiarujemy okrąg, przytrzymując klawisz SHIFT.

2. Funkcja Podziel

Funkcja Podziel przyda sie do podziału szkicu na fragmenty. Zwłaszcza przy podziale krzywych zamkniętych typu okrąg lub elipsa. Aby dokonać podziału, wystarczy że wskażemy 2 znajdujące się na nich punkty.

3. Jednoczesne zaokrąglenie wszystkich wierzchołków

W celu jednoczesnego zaokrąglenia wszystkich wierzchołków danego wielokąta,  należy najpierw zaznaczyć odpowiedni zarys, wybrać opcję Zaokrąglenie, a na końcu wskazać jeden z wierzchołków.

4. Wymiarowanie kąta

W Szkicu 2D programu IRONCAD 2017 oprócz dedykowanej funkcji do wymiarowania kątów, możemy także użyć wiązania “Odległość”, wskazując następnie odpowiednie krawędzie czy osie. Umożliwi to znaczne zwiększenie szybkości definiowania wymiarów.

5. Długość łuku

Aby łatwo zwymiarować łuk, używamy dedykowanego wiązania “Długość łuku”.

6. Rysowanie łuku stycznego z wykorzystaniem Polinii

Szkicownik w IRONCAD 2017 pozwala wykorzystać funkcję Polinia do narysowania łuku stycznego na dwa sposoby:

Sposób 1: Wybieramy polecenie Polinia i przełączamy się bezpośrednio na rysowanie łuku opcją „Przełącz linia/łuk”.

Sposób II: Tworzymy łuk styczny od razu po narysowaniu linii, nie używając przy tym innych opcji.

7. Opcja Automatyczne wiązania geometryczne
Jeżeli chcemy aby wskazane przez nas wiązania, były w trakcie pracy generowane automatycznie, należy aktywować opcję „Automatyczne wiązania geometryczne”.

8. Wyłączenie autorelacji
Jeżeli chcemy wyłączyć automatyczne dodawanie wiązań w trakcie szkicowania, należy przytrzymać klawisz CTRL.

9. Opcje definiowania średnicy okręgu

Aby szybko zmienić sposób wymiarowania okręgu między średnicą a promieniem, należy kliknąć prawym klawiszem myszy w wymiar i wybrać właściwą opcję.

10. Powrót do początkowego widoku szkicu

Podczas projektowania w Szkicu 2D może zdarzyć się, że będziemy potrzebować szybko powrócić do początkowego widoku. Aby uzyskać widok domyślny, używamy klawisza F7, a następnie klikamy w płaszczyznę szkicu.

źródło: www.tmsys.pl

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Back to Top